Göç İdaresi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Ulusal Destekli Gönüllü Geri Dönüş Mekanizmasının İş Birliği Protokolü” imza töreni gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, "Ulusal Destekli Gönüllü Geri Dönüş Mekanizmasının İş Birliği Protokolü” imza töreni Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş ÜNLÜ, Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Hatun DEMİRER, TİKA Başkan V. Serkan KAYALAR ve Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim ALTAN’ın katılımı ile 02 Eylül 2020 Çarşamba günü Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Kadir Kırbaç Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

İlgili paydaşların katılımıyla; düzensiz göçle mücadelede etkinliği artırmak, insan hakları odaklı bir yaklaşım sergileyerek düzensiz göçmen konumunda bulunan yabancıların menşe ülkelerine geri dönüşleri ve uyumlarının sağlanması amacıyla “Ulusal Destekli Gönüllü Geri Dönüş” mekanizması 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen “Ortak Niyet Beyanı İmza Töreni” ile tesis edildi.

Ulusal destekli gönüllü geri dönüş mekanizmasının kurulmasıyla; düzensiz göçmenlerin gönüllülük esası çerçevesinde ülkelerine güvenli çıkışları, menşe ülkeye dönüşleri ile birlikte yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile yeniden uyumları amaçlanmaktadır.

Diğer Haberler