آيا تاسو غواړئ چې خپل هیواد ته بیرته لاړ شي؟
آيا تاسو غواړئ چې خپل هیواد ته بیرته لاړ شي؟
خپل هیواد ته راستنیدل پیل شوي

د داوطلبانه بیرته سنتیدو سره د خوښۍ راتلونکي تخمونه وکرئ.

د داوطلبانه بیرته ستنیدو پروسې او هغه ملاتړ په اړه معلومات ترلاسه کولو لپاره اوس موږ سره اړیکه ونیسئ.

راځئ چې یوځای په ګډه د خوښ راتلونکي تخمونه وکرو.

د داوطلبانه بیرته سنتیدو سره د خوښۍ راتلونکي تخمونه وکرئ.
1

د بیرته ستنیدو پریکړه

2

د بیرته ستنیدو موده

3

په کور کی نوی پیل

د بیرته ستنیدو پریکړه

1- په داوطلبانه توګه بیرته ستنیدل څه دی؟
د نړیوال ملاټر داوطلبانه ستنیدو مکانیزم خپل هیواد ته د بیرته ستنیدو یو پروګرام دی چی د غیرقانونی کډوالو لپاره رامنځتنه شوی دی.د بیرته ستنیدو پریکړه په بهیر او وروسته د ټرانسپورټ مصرف ،ستاسو د استوګنځی ځای مصارف او ټول هغه شیان(اقتصادی مرستۍ،اداری ملاټر،سفر) چی تاسو اړتیا لری مرسته کیږی.
2- په داوطلبانه توګه بیرته ستنیدو لپاره غوښتنه کولئ شم؟
په ترکیه کی د داوطلبانه ستنیدو لپاره یواځی غیرقانونی کډوال غوښتنه کولی شی او یا که چیری ستاسو د ساتنۍ غوښتنلیکونه مسترد شی نو کولئ شی غوښتنه وکړی او خپل هیواد ته ستون شی.
3- آیا هر څوک ورته ملاټر ترلاسه کوی؟
د بیرته ستنیدو مشاور انفرادی دی،ستاسو مشاور د ستنیدو مودی او د بیا یو ځای کیدولو په هکله د شتون ملاټر په هکله معلومات درکوی.د داوطلبانه ستنیدومشاور سره په انفرادی توګه لیدنه،د اړتیا وړ شیانو لپاره ستاسو پریکړه کی مرسته کوی او ستاسو لپاره د بیا یو ځای کیدو په هکله ملاټر کوی.

د بیرته ستنیدو موده

1- زه ما د سفر تګلاری څرنګه تنظیمږی؟
ستاسو سیاحت،پاسپوړټ او یا د سیاحت سند سره ستاسو د بیرته ستنیدو پروسه د مشاور لخوا تنظیم کیږی.ستاسو د ټرانسپورټ مصارفو د تادیه کولو په صورت کی تاسو سره ملاټر کیږی.
2- زه د څومره سامان وړل حق لرم؟
د اسبابو تعداد او د بکسونو وزن،د جلا کیدو څخه دمخی تاسو ته معلومات درکول کیږی.د منزل ځای او هوای ډګر پوری اړه لری،له دی لپاره د بکسونو محدود وزن ته پاملرنه وکړی.

په کور کی نوی پیل

1- د بیرته راتګ په صورت کی څه باید وکړم؟
خپل هیواد د ستنیدو وروسته د بیرته راتللو په هکله خپل مشاور سره په مستقیمه توګه مشوره ورکړی.
2- د بیا ادغام پلان څه شی دی او څرنګه رامنځته کیږی؟
د داوطلبانه ستنیدو پروګرام د کډوالی بیرته راستنیدلو په څنګ کی د دوی په اصلي هیواد کې د دوی ټولنیز - اقتصادي بیا ادغام کې مرسته کوي.اصلي هیوادونو ته د بیرته ستنیدو وروسته ، اقتصادي ، ټولنیز او بشري پرمختیا پروسې ملاتړ کیږي ، د مرستې فعالیتونه ترسره کیږي او د عاید په ټراو پروژې ملاتړ کیږي.ستاسو مشاور به تاسو سره ستاسو لپاره خورا مناسب انسجام پلان جوړولو کې مرسته وکړي.

د مخی نوم لیکنه د مخی نوم لیکنه په بهیر کی د بیرته ستنیدو پروسه مو پیل کړی.

په اړیکه شی د لازیاتو معلوماتو د اخیستلو لپاره او یا د نږدی لیدنی لپاره زمونږ نږدی دبیرته ستنیدو دفتر ته مراجعه وکړی او یا هم د اړیکی غوښتنپاڼه جوړه ولی شی.

مونږ له تاسو سره اړیکه نیسو د اړیکی په غوښتنپاڼه کی د خپل معلومات په ورکولو سره له تاسو سره زمونږ د بیرته اړیکی زمینه چمتو کوی.