/

تصمیم به بازگشت

روند بازگشت

آغازی تازه در خانه

پیش ثبت‌نامبا پیش ثبت ‌نام روند بازگشت داوطلبانه را آغاز کنید.

با ما تماس بگیربرای دریافت اطلاعات بیشتر و ملاقات حضوری می‌توانید با مراجعه به نزدیک‌ترین دفتر بازگشت داوطلبانه بروید و یا فرم ارتباط را پر کنید.

ما با شما تماس بگیریمبا پر کردن فرم ارتباط، ما می‌توانیم با شما تماس بگیریم

تشریفات امضای پروتکل همکاری برگزار شد

با هماهنگی اداره كل مديريت مهاجرت، مراسم امضای پروتكل همكاری سازوکار بازگشت داوطلبانه حمايتی ملی برگزار شد.